Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi Công ty TNHH TM Quyên Beauty. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý của chúng tôi đối với việc thu thập, xử lý, tiết lộ và sử dụng thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả bên dưới. Chính sách Bảo mật có thể thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và / hoặc thông báo.

1. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website quyenbeauty.vn như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), các chi tiết thẻ tín dụng (là loại và số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ) và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn... Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến Khách hàng).

Về cookie: Cookie là những thư mục dữ liệu được lưu trữ tạm thời hoặc lâu dài trong ổ cứng máy tính của Khách hàng. Các cookie được sử dụng để xác minh, truy tìm lượt (bảo vệ trạng thái) và duy trì thông tin cụ thể về việc sử dụng và người sử dụng Website quyenbeauty.vn, như các tuỳ chọn cho trang web hoặc thông tin về giỏ hàng điện tử của họ. Những thư mục cookie cũng có thể được các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo đã ký kết Hợp đồng với Quyên Beauty đặt trong máy tính của Khách hàng với mục đích nêu trên và dữ liệu được thu thập bởi những cookie này là hoàn toàn vô danh. Nếu không đồng ý, Khách hàng có thể xoá tất cả các cookie đã nằm trong ổ cứng máy tính của mình bằng cách tìm kiếm các thư mục với “cookie” trong tên của nó và xoá đi. Trong tương lai, Khách hàng có thể chỉnh sửa các lựa chọn trong trình duyệt của mình để các cookie (tương lai) bị chặn; Xin được lưu ý rằng: Nếu làm vậy, Khách hàng có thể không sử dụng được đầy đủ các tính năng của Website quyenbeauty.vn. Để biết thêm thông tin về (cách sử dụng và không nhận) cookie, Khách hàng vui lòng truy cập vào website www.allaboutcookies.org.

2. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Website quyenbeauty.com sử dụng thông tin của Khách Hàng cung cấp để:

      • Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng;;

      • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Quyên Beauty;

      • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng;

      • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách Hàng;;

      • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách Hàng tại Quyên Beauty;

      • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách Hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.

      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website quyenbeauty.com

      • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ

      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

      • Công ty nghiên cứu thị trường

      • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán

      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách Hàng

      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty TNHH TM Quyên Beauty

      • Địa chỉ: 203 TL 41, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

      • Điện thoại: 02871098449 - 0909546105

      • Email: quyenbeauty240322@gmail.com

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách Hàng có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 028.7109.8449 hoặc liên hệ qua mail: quyenbeauty240322@gmail.com chúng tôi sẽ sửa hoặc xóa dữ liệu giúp quý khách hàng.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của Khách Hàng trên Website quyenbeauty.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website quyenbeauty.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng  trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách Hàng khi không có sự đồng ý của Khách Hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách Hàng,, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách Hàng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách Hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Quyên Beauty.

7. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách Hàng gửi email khiếu nại đến email quyenbeauty240322@gmail.com  hoặc gọi điện thoại tới số 028.7109.8449 hoặc 0909.546.105 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại

page